Dynamické zkoušky konstrukcí

Tester ocelových konstrukcí  1,2 MN

Testerem lze provádět statické a dynamické zkoušky,únavové zkoušky konstrukcí a jejich částí.   Simulaci reálného provozního zatížení pomocí hydraulického zatěžovacího systému. Máme možnost instalace tenzometrů na zkušební vzorky a jejich záznam v průběhu zkoušek.

Specifikace Testeru ocelových konstrukcí 1,2 MN:

-          Maximální taho – tlakové  zatížení Fmax = 1,2  MN (dynamicky max. 80%)

-          Maximální rozměry zkoušené konstrukce: jsou  šířka 3,5 m , výška 2,5 m , hloubka 4,5 m (v případě požadavku zkoušení větších konstrukcí lze tento tester přesunout do zkušebního zařízení CDZ 2500 , kde můžeme zkoušet konstrukce 8 x 4 x 6,5 m

-          Maximální frekvence zatěžování f = 7 Hz

-          Možnost nadefinovat libovolnou zatěžovací křivku ve formátu xls.

-          Zdvih válce do 300 mm

-          Maximální rychlost zápisu dat 1 kHz

-          Možnost zaznamenání zkušební síly, dráhy válce a dalších 16 různých měřitelných veličin (dráha, nachýlení, teplota a tenzometry). .