Školicí a vzdělávací středisko

V Brně jsme zřídili pobočku školící a vzdělávací středisko, která poskytuje služby v oblasti BOZP a v oblasti technické inspekce.

Kalendář školení

A) Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik v oblasti BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění:

1. termín kurzu: 12. – 13.2.2018
Termín zkoušky: 23.2.2018

2. termín kurzu: 14. – 15.5.2018
Termín zkoušky: 25.5.2018


B) Instruktor obsluhy motorových vozíků:

Termín kurzu:
1. týden: 26.2. – 2.3.2018
2. týden: 12. – 16.3.2018

Termín zkoušky: 10.4.2018

 

C) Zkušební komisař obsluhy motorových vozíků:

Termín kurzu: 5. – 6.3.2018
Termín zkoušky: 11.4.2018

 

D) Revizní technik plynových zařízení:

1. termín kurzu: 19. – 22.2.2018
2. termín kurzu: 4. – 7.6.2018

 

E) Revizní technik tlakových zařízení:

1. termín kurzu: 5. – 8.2.2018
2. termín kurzu: 23. – 26.4.2018

 

F) Revizní technik zdvihacích zařízení

1. termín kurzu: 19. – 22.3.2018
2. termín kurzu: 25. – 28.6.2018

 

G) Montážní pracovník plynových zařízení:

1. termín kurzu: 29.1 – 1.2.2018
2. termín kurzu: 16. – 19.4.2018

 

H) Lektor – školitel BOZP

Termín kurzu: 21. – 23.5.2018
Termín zkoušky: 8.6.2018

 

I) Specialista BOZP

Termín kurzu: 28. – 29.5.2018
Termín zkoušky: 15.6.2018

 

J) Preventista rizik spojený s obsluhou řetězové pily

1. termín kurzu: 26.1.2018
2. termín kurzu: 29.6.2018


K) Průmyslové vlastnictví
- patenty, užitné vzory, zlepšovací návrhy

1. termín kurzu: 27.3.2018
2. termín kurzu: 31.5.2018

 

Kontakt:

vedoucí: Ing. Šrámek Jaroslav
telefon: + 420 602 536 495
organizace školení: Dana Prášková
telefon: +420 737 219 775
adresa: Okružní 834/29a, 638 00 Brno