Certifikační orgán na výrobky č.3101

byl akreditován Českým institutem pro akreditaci o.p.s.

podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 pro stroje a zařízení v rozsahu uvedeném v osvědčení.


Naše nabídka

Certifikační orgán na výrobky v TECHNICKÝCH LABORATOŘÍCH OPAVA, akciová společnost (dále jen COV) byl akreditován Českým institutem pro akreditaci podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 pro stroje a strojní zařízení dobývací, razicí, dopravní i pro práce v podzemí, strojní zařízení pro zemní práce, pro manipulaci s materiálem, hydraulické a pneumatické mechanizmy, hořlavé kapaliny, výrobky z plastů, lana textilní, ocelová a vázací prostředky.


Výpis z databáze Českého institutu pro akreditaci

Certifikační orgán č. 3101 – přílohu osvědčení a předmět akreditace najdete na stránkách www.cai.cz.

Seznam výrobků, které posuzujeme na vyžádání pošlemeosvedceni-cov-v-cz-2017

Certifikační orgán na výrobky č. 3101
osvědčení o akreditaci

pro zvětšení klikněte na obrázek 

Další osvědčení o akreditacích najdete na našich stránkách viz „o firmě“ a následně „Naše autorizace a osvědčení“.Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) udělil naší společnosti dne 11. 11. 2009 autorizaci dle nařízení vlády 176/2008 Sb. pro posouzení shody strojních zařízení na kolejích v podzemí: lokomotivy a brzdné vozy.“


Pro certifikaci používá certifikační orgán výsledků zkoušek provedených ve vlastní akreditované Zkušební laboratoři č.1322 a ve smluvních laboratořích, které jsou rovněž akreditovány. Kromě výsledků zkoušek využívá certifikační orgán i výsledků vlastních kontrol dokumentace a výrobku v souladu s certifikačním postupem, který je zpracováván pro každý typ výrobku.


Žádost o certifikaci

Certifikace je prováděna na základě žádosti o certifikaci, kterou podává zákazník formou žádosti k certifikaci na příslušném formuláři. Formulář je k dispozici u certifikačního orgánu a na požádání jej certifikační orgán zašle v písemné nebo elektronické podobě zákazníkovi. Výsledek certifikačního řízení je zákazníkovi předán formou zkušebních protokolů, zprávy o hodnocení a certifikátu.


Máte – li zájem certifikovat Váš výrobek zde poskytujeme formulář ŽÁDOST O CERTIFIKACI, který je nutno si stáhnout a uložit na svůj disk. Tento dokument je vytvořen v aplikaci MS Word 2000. Dokument vyplňte a pošlete zpět na email. Pokud si nechcete formulář stáhnout a nebo se vyskytl jiný problém, který tomu brání, kontaktujte nás prosím osobně.


Informace o platnosti příslušné certifikace vám poskytneme na požádání.


ikona kontakt

Více informací Vám rádi poskytneme.

Kontaktujte nás zde.