Naše další činnosti

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost schvalují vápencové prachy k poprašování důlních děl a pro stavbu protivýbuchových uzávěr z hlediska jejich použití v podzemí a pro provedení potřebných zkoušek určuje experta:

Ing. Hana VěžníkováTECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost posuzují plastické hmoty,  které mají být použity v podzemí hlubinných dolů, pro jejich schválení z požárně technického hlediska, pro zpracování odborných posudků a pro provedení potřebných zkoušek se ve shora uvedené akciové společnosti určuje experta:

Ing. Hana Věžníková


Seznam osvědčení a akreditací