Akreditovaná Kalibrační laboratoř
geometrických veličin č.2277


Naše nabídka

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost byla akreditována Českým institutem pro akreditaci podle ČSN EN ISO IEC 17025 pro kalibraci měřidel v oblasti délky a úhlu v rozsahu uvedeném v příloze osvědčení o akreditaci.


Výpis z databáze Českého institutu pro akreditaci

Kalibrační laboratoř č. 2277 – přílohu osvědčení a předmět akreditace najdete na stránkách www.cai.cz.

Seznam měřidel, která kalibrujeme, na vyžádání zašleme.


 

osvedceni-klgv-cz-2017

Kalibrační laboratoř  č. 2277
osvědčení o akreditaci

pro zvětšení klikněte na obrázek 

Další osvedčení o akreditacích najdete na našich stránkách viz „o firmě“ a následně „Naše autorizace a osvědčení“ikona kontakt

Ceník akreditovaných výkonů na požádání zašleme.

Kontaktujte nás zde.
Kalibrace a měření, které může Kalibrační laboratoř č. 2277 v rámci akreditace provádět jsou uvedeny v tomto seznamu.


Kalibrace měřidel

Měřící stupnice a čárková měřidla
Posuvná měřidla
Mikrometrická měřidla
Úchylkoměry
Dutinoměry
Koncové měrky
Mezní měřidla
Nástavné kroužky
Příměrné šablony a měrky
Úhelníky
Úhloměry
Sinusová pravítka
Kalibry pro kuželová spojení
Vodováhy
Sklonoměry

Závitové kalibry a kroužky všech typů

Měření

Měření přímosti a rovinnosti
Měření měřících přístrojů
Měření odměřovacích systémů obráběcích strojů
Prostorová měření na 3D stroji (měření dle CAD modelu)
Měření úchylek tvaru a polohy na vyrobených dílech
Proměření vyrobených dílů na výstupu z Vaší firmy
Měření drsnosti povrchu

 


Kalibrace u zákazníka

Kalibrační laboratoř provádí i kalibrace větších obtížně transportovatelných měřidel přímo u zákazníka, mimo stálé prostory laboratoře. Této skutečnosti mohou zákazníci využít a s vedením laboratoře dojednat možnost kalibrace svých měřidel.


Přeprava měřidel

Zákazníci mohou převzít měřidla osobně v kalibrační laboratoři nebo Vám měřidla dovezeme při nejbližší cestě našeho vozidla do Vaší oblasti (nutná domluva předem).


Dále zajišťujeme přepravu dopravcem:

  • Česká pošta pro balíky do 30 kg (Česká republika a Slovensko)
  • Fofr (TQM) pro balíky nad 10 kg (Česká republika a Slovensko)