Akciová společnost Technické Laboratoře Opava

Zkoušení a certifikace výrobků v oboru strojů, strojních zařízení, hořlavých materiálů.

Kalibrace měřidel v oboru měření délka a rovinný úhel.

 

 

Kalibrační laboratoř v TECHNICKÝCH LABORATOŘÍCH OPAVA, akciová společnost byla akreditována Českým institutem pro akreditaci podle ČSN EN ISO IEC 17025 pro kalibraci měřidel v oblasti délky a úhlu v rozsahu uvedeném v příloze osvědčení o akreditaci.


Zkušební laboratoř v  TECHNICKÝCH LABORATOŘÍ OPAVA, akciová společnost byla akreditována Českým institutem pro akreditaci podle ČSN EN ISO IEC 17025. Zkušební laboratoř je schopna provádět po domluvě se zákazníkem jakékoli zkoušky strojních částí i kompletních strojů, hydrauliky a provádět defektoskopické zkoušky materiálů.


Certifikační orgán na výrobky v TECHNICKÝCH LABORATOŘÍCH OPAVA, akciová společnost (dále jen COV) byl akreditován Českým institutem pro akreditaci podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 pro stroje a strojní zařízení dobývací, razicí, dopravní i pro práce v podzemí, strojní zařízení pro zemní práce, pro manipulaci s materiálem, hydraulické a pneumatické mechanizmy, hořlavé kapaliny, výrobky z plastů, lana textilní, ocelová a vázací prostředky v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 k osvědčení o akreditaci  pro akreditovaný certifikační orgán č. 3101.


Činnosti výše uvedených laboratoří  jsou v souladu s evropskými standardy a jejich odborná úroveň je doložena akreditací Českého institutu pro akreditaci.


Kromě těchto činností poskytují TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost i další odborné služby v oblasti expertní činnosti pro zkoušky plastických hmot, které mají být použity v podzemí hlubinných dolů, konzultační a poradenské služby při posuzování shody výrobku s požadavky na jeho bezpečnost podle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů včetně vystavování prohlášení o shodě.


TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost je oprávněna provádět prohlídky ocelových konstrukcí a strojních zařízení lanových drah včetně zkoušek zkratek ocelových lan. Společnost je pověřena k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení po zásahu do svařování (oprava, rekonstrukce) anebo po zásahu do zařízení znamenajícím odchylku od technické dokumentace v rozsahu určená pro technická zařízení dopravní – lyžařské vleky, která nejsou stanovenými výrobky.


Informace o zpracování osobních údajů

zpracovani-osobnich-udaju
ikona kontakt

Kontaktujte nás

Kontaktní osoby najdete zde.

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a. s. tvoří:

akreditovaná Zkušební laboratoř č.1322,
akreditovaná Kalibrační laboratoř geometrických veličin č.2277,
akreditovaný Certifikační orgán na výrobky č.3101,
certifikovaný Servis měřidel