Naše získaná osvědčení a autorizace

Akreditace a různá osvědčení nás opravňují k provádění
veškerých služeb v daném sektoru

 

Autorizace a osvědčení o akreditacích

Naše firma obdržela od národního akreditačního orgánu (ČIA) a ÚNMZ  níže uvedená osvědčení o akreditaci  autorizaci.
(pro zvětšení dokumentu klikněte na příslušný obrázek)


autorizace

Autorizace

Rozhodnutí č. 16/2009

osvedceni-zl-v-cz-2017

Zkušební laboratoř č. 1322

provádí zkoušky prototypů, repasí a úprav důlních mechanizovaných výztuží, strojů a zařízení včetně důlních, hydrauliky všeobecně včetně hydraulických hadic, lisů, hydraulických lesních ruk, hydraulických nakládacích jeřábů.osvedceni-klgv-2016

Kalibrační laboratoř geometrických veličin č.2277

poskytuje služby v oblasti kalibrací a oprav měřidel a měřicích systémů v oblasti délka a úhel.

osvedceni-cov-v-cz-2017

Certifikační orgán č. 3101

provádí certifikaci výrobků v souladu s požadavky norem a technických předpisů, které se vztahují na příslušný výrobek.
rozhodnuti-inspekce

Technická inspekce

provádí technické prohlídky a zkoušky určených technických zařízení po zásahu do svařování (oprava, rekonstrukce) anebo po zásahu do zařízení znamenajícím odchylku od technické dokumentace  v rozsahu pro určená technická zařízení, dopravní – lyžařské vleky, která nejsou stanovenými výrobky
Další osvědčení

 

 


rozhodnuti-c277

Osvědčení ÚNMZ  č.j. 2111/03
  o způsobilosti provádění kalibrace měřidel

pro zvětšení klikněte na obrázek nebo zde.
certifikat-tesa-servis-jpg

Osvědčení TESA S.A.  o získání statutu oficiálního servisního střediska

pro Českou republiku, Slovensko a Polskoglogar-osvedceni-tesabrecka-osvedceni-tesa