Jednostka certyfikująca wyroby nr 3101

Akredytowana przez Czeski Instytut d/s akredytacji o.p.s.

wg ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 dot. Maszyn i urządzeń w zakresie określonym przez certyfikat.

Nasza oferta

Jednostka certyfikująca wyroby LABORATORIUM TECHNICZNEGO OPAVA, spółka akcyjna (dalej COV) została akredytowana przez Czeski Instytut d/s akredytacji wg normy  ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 w zakresie maszyn i urządzeń wydobywczych, transportowych i do pracy w podziemiach, maszyn do robót ziemnych, do manipulacji z materiałem, mechanizmów hydraulicznych i pneumatycznych, płynów łatwopalnych, wyrobów z tworzyw sztucznych, lin tekstylnych, lin stalowych i zawiesi.


Wyciąg z bazy danych Czeskiego Instytutu d/s akredytacji

Jednostka certyfikująca nr. 3101 – patrz strony www.cai.cz.

Certyfikat akredytacji jest dostępny na naszych stronach patrz “o firmie” a następnie ” “Nasza autoryzacja i certyfikacja”.


Wykaz wyrobów, które jednostka certyfikująca w ramach akredytacji może poddawać certyfikacji

Wykaz w formacie PDF. Do obejrzenia potrzebny jest zainstalowany program Adobe Reader.


Urząd d/s Standardów, Metrologii i Badań (ÚNMZ) udzielił naszej firmie w dniu11.11.2009 autoryzację na mocy rozporządzenia rządu 176/2008Dz.U. dot. oceny zgodności maszyn stosowanych na kolejach podziemnych: lokomotyw i wózków hamulcowych.”


W ramach certyfikacji Jednostka certyfikująca korzysta z wyników badań przeprowadzonych we własnych akredytowanych laboratoriach badań nr 1322 oraz w innych akredytowanych laboratoriach badań na podstawie umowy. Oprócz wyników badań jednostka certyfikująca wykorzystuje również wyniki przeprowadzonych kontroli dokumentacji oraz wyrobu zgodnie z postępowaniem certyfikacyjnym, które jest określone dla każdego typu wyrobu.


Wniosek o certyfikację

Certyfikacja przeprowadzana jest na podstawie wniosku o certyfikację przedłożonego przez klienta w formie wniosku o certyfikację na odpowiednim formularzu. Formularz dostępny jest w jednostce certyfikującej i na żądanie jednostka certyfikująca wysyła formularz w formie pisemnej lub elektronicznej do klienta. Wynik procesu certyfikacji klient otrzymuje w formie protokołów badań, sprawozdania z oceny oraz certyfikatu.


W przypadku zainteresowania o certyfikację wyrobu prosimy o wypełnienie formularza WNIOSEK O CERTYFIKAT (format *.pdf),który musi być pobrany i zapisany na dysku. Dokument w formacie MS WordDocument2000 należy wypełnić i wysłać z powrotem do wiadomości na      e-mail. Jeśli pojawią się inne problemy przy pobieraniu formularzy zalecamy skontaktować się z naszą firmą osobiście.


Informacje o ważności konkretnej certyfikacji dostarczymy na życzenie.


W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

Kontakt tutaj.