Spółka akcyjna zajmuje się kontrolami i certyfikacją

produktów z dziedziny maszyn, urządzeń maszynowych, środków ochrony osobistej i materiałów łatwopalnych oraz kalibracją przyrządów pomiarowych w dziedzinie pomiarów:

 

długości i kątów płaskich. Działalność wyżej wymienionych laboratoriów i organów certyfikacyjnych jest zgodna ze standardami europejskimi a o ich poziomie fachowości świadczy akredytacja Českého institutu pro akreditaci /Czeski Instytutu ds. Akredytacji/.

 

Oprócz tego LABORATORIA TECHNICZNE OPAVA, spółka akcyjna oferuje również inne usługi w obszarze działalności specjalistycznej jako specjalistyczna placówka Czeskiego Urzędu Górnictwa ds. Oceny Wybranych Urządzeń Górniczych./, w dziedzinie działalności autoryzowanej osoby w myśl prawa nr 157/1999 Dz.U, usługi doradcze i konsultacyjne podczas oceny zgodności produktu z wymogami bezpieczeństwa zgodnie z ustawą nr 22/1997 Dz.U w późniejszym brzmieniu włącznie z wydawaniem Deklaracji Zgodności.

 

LABORATORIA TECHNICZNE OPAVA,
spółka akcyjna (dalej TLO s.a.) tworzą:

akredytowane Laboratorium Badawcze nr 1322,
akredytowane Laboratorium Kalibracyjne Wielkości Geometrycznych /Parametrów/ nr 2277 ,
akredytowane Urząd ds. Certyfikacji Produktów