Akredytowane Laboratorium Badawcze nr 1322

otrzymało akredytację wydaną przez Český institut pro akreditaci

/Czeski Instytut ds. Akredytacji/zgodnie z ČSN /Czeska norma państwowa/ EN ISO IEC 17025

 

 

Laboratorium badawcze defektoskopii, włącznie z linami

Laboratorium badawcze wykonuje

  • defektoskopię stalowych wydobywczych, wyrównawczych i innych lin, włącznie z próbami ich skrótów
  • kontrole sprężyn zaczepów pojemników transportowych oraz określanie ich charakterystyki
  • defektoskopię wad materiałów ultradźwiękowym defektoskopem
  • defektoskopię magnetyczną metodą proszkową oraz zabezpieczanie wad powierzchni materiałów metodą kapilarną
  • próby lin stalowych lin długościowych oraz lin ogniwowych
  • próby drabin sznurowych zgodnie z należnymi normami
  • szkolenie pracowników do kontroli defektoskopowych
  • specjalistyczne oceny zgodnie z przedmiotem działalności

 

 

ikona kontakt Laboratorium badawcze defektoskopii

Kierownik: Pavel Gilík

Dla więcej informacji nas kontaktujcie.