Akredytowane Laboratorium Badawcze nr 1322

otrzymało akredytację wydaną przez Český institut pro akreditaci

/Czeski Instytut ds. Akredytacji/zgodnie z ČSN /Czeska norma państwowa/ EN ISO IEC 17025

 

 

Laboratorium Badawcze pomiarów

Laboratorium badawcze prowadzi specjalistyczne pomiary dla poszczególnych placówek, statyczne i dynamiczne pomiary ciśnienia, przecieków, ślizgów, siły, pomiary dźwięku i hałasu, akustycznej mocy maszyn i urządzeń, pomiary parametrów ergonomicznych zgodnie z aktualnymi przepisami i normami, pomiary mechanicznych właściwości materiału.

 

ikona kontakt Laboratorium Badawcze pomiarów

Kierownik: Ing. Miroslav Kretek

Dla więcej informacji nas kontaktujcie.

 

 

Dział kontroli zbrojenia posiada

 

zd100pu  

Maszyna rwąca ZD100Pu

siła rwania i prasowania 1000 kN
światło 900 mm
maszyna może pracować w trybie cyklicznego obciążenia

zd10_90  

Maszyna rwąca ZD10/90

siła rwania 100 kN
światło 900 mm

aparatury1  

Aparatura do pomiarów statyki i dynamiki

aparatury  

Aparatura do pomiarów statyki i dynamiki

zvukomer  

Scalający fonometr średnicowy

zdroj3f  

Źródło 3f prądu

0 – 139 V / 0 – 915 A / 280 kVA
0 – 240 V / 0 – 530 A / 280 kVA
130 – 620 V / 0 – 530 A / 625 kVA