Akreditovaná zkušební laboratoř č.1322

byla akreditována Českým institutem pro akreditaci

podle ČSN EN ISO IEC 17025 pro zkoušky v rozsahu uvedeném v osvědčení.


Zkušebna důlních výztuží

Zkušebna důlní výztuže provádí laboratorní zkoušky důlních mechanizovaných výztuží, zkoušky důlních výztuží dlouhých důlních děl, zkoušky materiálů a konstrukcí, zkoušky železobetonových prefabrikátů pro důlní stavby tunely a metra, provozní měření mechanizovaných výztuží, hydraulických válců a stojek, individuální porubní výztuže, prvků obloukové důlní výztuže, nespojovaných a kloubových stropnic.

.

.

ikona kontakt Zkušební laboratoř důlních výztuží

Vedoucí: Ing. Jan Byrtus
Pro více informací nás kontaktujte zde.

Zkušebna důlní výztuže je vybavena zařízením

 

cdz1050_0


Zkušební rám CDZ 1050

celková zatěžující síla 10500 kN
rozměry: 4100 x 5050 x 500 – 4550 mm

 

db600  

Lis DB 600

zatěžující síla 6 000 kN
světlost: 3000 mm

zdu100pu  

ZDU100PU trhačka

zatěžující síla 1 000 kN, světlost 700 mm

cdz2500


Zkušební rám CDZ 2500

celková zatěžující síla 25 000 kN
rozměry: šířka 4000 x délka 8000 x výška 7000 mm

zkušební rám 1800 t  

Zkušební rám CDZ 1800

celková zatěžující síla 18 000 kN
rozměry: šířka 3000mm x délka 6000mm x výška 500 – 6085 mm

 

Zařízení pro dynamické zkoušky

K dynamických zkouškám používáme následující zařízení:

padostroj  

Padostroj

Padostroj využívá energie padajícího závaží o hmotnosti od 2 000 kg do 20 000 kg.
Maximální energie úderu je až 0,4 MJ.