Akreditovaná zkušební laboratoř č.1322

byla akreditována Českým institutem pro akreditaci

podle ČSN EN ISO IEC 17025 pro zkoušky v rozsahu uvedeném v osvědčení.

 

Zkušební laboratoř důlních strojů

Zkušební laboratoř provádí zkoušky  pásových a hřeblových dopravníků, razicích a dobývacích kombajnů, drtičů, ohýbaček, vrátků, důlních lokomotiv, uhelných pluhů, článkových vysokopevnostních řetězů, diagnostikuje závady hydraulických obvodů. Laboratoř provádí normované a atypické zkoušky nosných konstrukcí a zkoušky parametrů dílů strojů (převodovky, čerpadla …. ). Zkušební laboratoř je vybavena trhacími stroji, hydraulickými lisy, dynamometry, siloměry a zkušebními rámy.

 

 

ikona kontakt Zkušební laboratoř důlních strojů

Vedoucí: Ing. Jiří Plichta

Pro více informací nás kontaktujte zde.

 

 

Zkušební laboratoř vlastní toto zkušební zařízení

 

dynamometr Pracoviště pro zkoušení převodovek dynamometr2
dynamometr3 dynamometr4

- dynamometry DS 932-4/N a DS 1146-4 kV o brzdném i motorovém výkonu 160 a 300 kW a max. 3000 ot/min
- rošt o rozměrech 4000 x 5700 mm