Akreditovaná zkušební laboratoř č.1322

byla akreditována Českým institutem pro akreditaci

podle ČSN EN ISO IEC 17025 pro zkoušky v rozsahu uvedeném v osvědčení.

 

Zkušebna hydrauliky

Zkušebna hydrauliky provádí laboratorní zkoušky hydraulických prvků, zkoušky přímočarých hydromotorů, hydraulických rozvodů, hydraulických hadic nízko, středně a vysokotlakých včetně dynamických zkoušek, dynamické zkoušky hydraulických stojek a válců ve spojení s rázovými ventily a to pro olejovou i emulzní kapalinu. Zkušební laboratoř je vybavena zkušebními stanovišti pro zkoušení emulzní a olejové hydrauliky včetně dynamických zkoušek.

 

 

ikona kontakt Zkušební laboratoř hydrauliky

Vedoucí: Ing. Jiří Plichta

Pro více informací nás kontaktujte zde.

 

 

Emulzní hydraulika

zkoušení statickým tlakem pmax = 200 MPa (těsnost, pevnost), dynamickým tlakem pmax = 100 MPa
měření průtokové charakteristiky s grafickým záznamem:
p = f (Q), pro Q = 0 – 2800 l/min. a pracovní tlak 70 MPa
spolehlivost automatickým cyklovacím systémem pro 2 až 16 operací

 

Zařízení pro zkoušky

 

zkousecka-velkyprutok  

Zkoušečka – vysoký průtok

Zkušební zařízení pro vysoké průtoky
0 – 2800 l/min. s tlakem do 70 MPa

zkousecka-nizkyprutok  

Zkoušečka – nízký průtok

Klimatizovaná laboratoř pro zkoušky
hydraulických průtoků s tlakem:
statický 0 – 250 MPa
dynamický 0 – 100 MPa

 

Hydraulický zkušební stůl              Hydraulický zkušební stůl pro vysokotlaké cyklické zkoušky
Zkušebna provádí dynamická měření v hydraulických obvodech. Lokalizuje vznik tlakových špiček a vibrací.