Ostatní inspekce

Provádíme: Provedení měření antistatických vlastností použitých materiálů Provedení měření dle kap. 18 ČSN EN 60204-1 ed. 3 Posouzení interního řízení výroby strojního zařízení Posouzení shody elektrických zařízení (rozváděče, atd.) Zajištění provedení měření EMC Zajištění provedení měření hluku a vibrací Technická pomoc při vypracování protokolu o určení vnějších vlivů Technická pomoc při vypracování analýzy rizik strojního…

Inspekce strojů

Provádíme: Posuzování shody – strojní zařízení pro zvedání osob nebo osob a nákladů, u nichž je nebezpečí pádu z výšky přesahující svislou vzdálenost větší než 3 m (odkaz na autorizaci) Posuzování shody strojních zařízení (technologických celků) Posuzování shody strojních zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu včetně výbuchu výbušnin Posuzování provozovaných strojních zařízení

Inspekce výtahů

Oznámený subjekt pro posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent podle zákona č. 90/2016 a nařízení vlády č. 122/2016 Sb. Provádíme: Posuzování shody výtahů – Modul G a Závěrečná inspekce (odkaz na autorizaci) Provádění inspekčních prohlídek výtahů Posuzování shody a vyhodnocování zkoušek zařízení pro zvedání osob a osob a nákladů (plošiny, zdvihadla, atd.) Provádění zkoušek…